RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Solidaritetsbestemmelsen

Solidaritetsbestemmelsen, der beskrives i artikel 222 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), giver Unionen og dens medlemsstater mulighed for at handle i fællesskab på et solidarisk grundlag, hvis en medlemsstat udsættes for et terrorangreb eller er offer for en naturkatastrofe eller en menneskeskabt katastrofe. Solidaritetsbestemmelsen blev oprindelig forfattet af Det Europæiske Konvent, og den blev taget i anvendelse efter hensigten efter terrorangrebene i Madrid i marts 2004.

De nærmere regler for Unionens gennemførelse af denne solidaritetsbestemmelse fastlægges ved en afgørelse vedtaget af Rådet på fælles forslag af Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik. Når gennemførelsen af solidaritetsbestemmelsen har indvirkning på den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik, bistås Rådet af Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité (COPS).

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top