RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Avtalet om socialpolitik

Avtalet om socialpolitik undertecknades i december 1991 av 11 medlemsstater, medan Förenade kungariket valde att stå utanför. I avtalet fastställs de socialpolitiska mål som bygger på den sociala stadgan från 1989: att främja sysselsättning, förbättra levnads- och arbetsförhållanden, bekämpa utslagning, utveckla de mänskliga resurserna m.m. I avtalet fastställs också ett förfarande för antagande av socialpolitiska åtgärder samtidigt som den viktiga funktion som arbetsmarknadens parter har på detta område bekräftas.

I samband med att avtalet om socialpolitik undertecknades fogades det till protokollet om socialpolitik, genom vilket Förenade kungariket tillät övriga medlemsstater att gå vidare på det socialpolitiska området utan landets medverkan.

Efter det att Förenade kungariket fick en ny regering i maj 1997 tillkännagav landet sin avsikt att avstå från sin undantagsklausul. Genom Amsterdamfördraget infördes därför avtalet om socialpolitik i kapitlet om socialpolitik i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. Detta innebar även att protokollet om socialpolitik formellt utgick.

Se också:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början