RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Sosiaalipolitiikasta tehty sopimus

Yksitoista jäsenvaltiota allekirjoitti sosiaalipolitiikasta tehdyn sopimuksen joulukuussa 1991. Yhdistynyt kuningaskunta ei tuolloin halunnut liittyä siihen. Sosiaalipolitiikasta tehdyssä sopimuksessa asetetaan sosiaalipolitiikan tavoitteet vuoden 1989 sosiaalisessa peruskirjassa esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Näitä ovat esimerkiksi työllisyyden edistäminen, elin- ja työolojen parantaminen, työmarkkinoilta syrjäytymisen torjuminen ja henkilöstöresurssien kehittäminen. Lisäksi sosiaalipolitiikasta tehdyssä sopimuksessa määrätään siitä, mitä menettelyä on käytettävä sosiaalipoliittisista toimenpiteistä päätettäessä, ja tunnustetaan työmarkkinaosapuolten keskeinen rooli tällä alalla.

Sosiaalipolitiikasta tehty sopimus sisältyi allekirjoittamishetkellä liitteenä sosiaalipolitiikasta tehtyyn pöytäkirjaan, jonka perusteella muut jäsenvaltiot voivat kehittää yhteisön sosiaalipolitiikkaa ilman Yhdistyneen kuningaskunnan osallistumista.

Hallituksen vaihduttua toukokuussa 1997 Yhdistynyt kuningaskunta ilmaisi halunsa liittyä sosiaalipolitiikasta tehtyyn sopimukseen. Tämän johdosta sosiaalipolitiikasta tehty sopimus sisällytettiin Amsterdamin sopimuksella EY:n perustamissopimuksen sosiaalipolitiikkaa koskevaan lukuun. Samalla sosiaalipolitiikasta tehty pöytäkirja kumottiin virallisesti.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun