RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Aftalen om social- og arbejdsmarkedspolitikken

Aftalen om social- og arbejdsmarkedspolitikken blev i december 1991 underskrevet af 11 medlemsstater, idet Det Forenede Kongerige ikke ønskede at deltage. Den fastlægger på den ene side målsætningerne for social- og arbejdsmarkedspolitikken efter de retningslinjer, der er nedfældet i socialpagten fra 1989, nemlig at fremme beskæftigelsen, forbedre leve- og arbejdsvilkårene, bekæmpe den sociale udstødelse, udvikle de menneskelige ressourcer osv. På den anden side indeholder aftalen bestemmelser om, hvilken procedure der skal anvendes ved vedtagelse af foranstaltninger på det social- og arbejdsmarkedspolitiske område, og anerkender den vigtige rolle, arbejdsmarkedets parter spiller på dette område.

Ved sin undertegnelse var denne aftale knyttet som bilag til protokollen om social- og arbejdsmarkedspolitikken, hvori Det Forende Kongerige bemyndigede de øvrige medlemsstater til at gå videre på det social- og arbejdsmarkedspolitiske område, uden at Det Forenede Kongerige selv deltager.

Efter regeringsskiftet i 1997 har Det Forenede Kongerige meddelt, at man har til hensigt at give afkald på undtagelsesbestemmelsen. Aftalen om social- og arbejdsmarkedspolitikken er derfor med Amsterdam-traktaten blevet indarbejdet i EF-traktatens kapitel om sociale bestemmelser. Dette indebærer samtidig, at aftalen om social- og arbejdsmarkedspolitikken formelt ophæves.

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top