RSS
Alfabetische index

Glossarium

Sociale partners

De organisaties van de sociale partners vertegenwoordigen de belangen van de Europese werknemers en werkgevers. Op Europees niveau zijn de voornaamste representatieve interprofessionele organisaties:

  • het Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV);
  • de Unie van industriefederaties in de Europese Gemeenschap (BUSINESSEUROPE);
  • de Europese Unie van het Ambacht en van het Midden- en Kleinbedrijf (UEAPME);
  • het Europees Centrum van gemeenschapsbedrijven (CEEP).

Naast deze organisaties vertegenwoordigen vakorganisaties specifieke of sectorale belangen.

Het Verdrag van Lissabon (artikel 152 van het Verdrag betreffende de werking van de EU) erkent de rol van de sociale partners in de arbeidsverhoudingen en de Europese sociale dialoog. Zij vertegenwoordigen hun leden bij de raadplegingen van de Commissie en de onderhandelingen van de collectieve overeenkomsten.

Zij zetelen tevens in het Europees Economisch en Sociaal Comité, samen met andere organisaties van het maatschappelijk middenveld.

De sociale partners spelen een belangrijke rol in de verwezenlijking van de doelstellingen van de Lissabonstrategie voor groei en werkgelegenheid door de lancering van projecten en initiatieven op Europees en nationaal niveau.

Het Europees Sociaal Fonds ondersteunt hun daadkracht, met name in de regio's die onder de convergentiedoelstelling vallen.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven