RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Työmarkkinaosapuolet

Työmarkkinaosapuolten järjestöt edustavat eurooppalaisten työntekijöiden ja työnantajien etuja. Tärkeimmät Euroopan tasolla edustettuina olevat toimialajärjestöt ovat:

  • Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö (EAY);
  • Euroopan teollisuuden ja työnantajain keskusjärjestö (BUSINESSEUROPE);
  • Käsiteollisuuden ja pienten ja keskisuurten yritysten eurooppalainen liitto (UEAPME);
  • Julkisten työnantajien ja julkisten yritysten eurooppalainen keskus (CEEP).

Näiden järjestöjen ohella alakohtaiset järjestöt edustavat omia tai alakohtaisia etuja.

Lissabonin sopimuksessa (EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen 152 artikla) tunnustetaan työmarkkinaosapuolten asema työelämän suhteissa ja eurooppalaisessa työmarkkinaosapuolten vuoropuhelussa. Työmarkkinaosapuolet edustavat jäseniään komission kuulemisten ja työehtosopimusneuvotteluiden yhteydessä.

Ne osallistuvat myös Euroopan talous- ja sosiaalikomitean toimintaan muiden kansalaisyhteiskuntaa edustavien järjestöjen tavoin.

Työmarkkinaosapuolilla on merkittävä asema Lissabonin kasvu- ja työllisyysstrategian tavoitteiden täytäntöönpanossa, sillä ne käynnistävät hankkeita ja aloitteita niin EU:n kuin jäsenvaltioidenkin tasolla.

Euroopan sosiaalirahasto tukee työmarkkinaosapuolien toimintakyvyn vahvistamista erityisesti lähentymistavoitteen soveltamisalaan kuuluvilla alueilla.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun