RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Arbejdsmarkedets parter

Arbejdsmarkedets parters organisationer repræsenterer de europæiske arbejdstageres og arbejdsgiveres interesser. De vigtigste fællesfaglige organisationer på europæisk plan er:

  • Den Europæiske Faglige Samarbejdsorganisation (EFS)
  • Sammenslutningen af Industri- og Arbejdsgiverorganisationer i Europa (BUSINESSEUROPE)
  • Den Europæiske Organisation for Håndværk og Små og Mellemstore Virksomheder (UEAPME)
  • Det Europæiske Center for Offentlige Virksomheder (CEEP).

Ud over disse organisationer er der andre erhvervsfaglige grupper, som repræsenterer særlige eller branchespecifikke interesser.

Lissabontraktaten (artikel 152 i traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde - TEUF) anerkender arbejdsmarkedets parters rolle i arbejdsmarkedsrealtionerne og den europæiske sociale dialog. De repræsenterer deres medlemmer ved Kommissionens høringer og i de kollektive overenskomstforhandlinger.

De sidder også i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg sammen med andre organisationer, der repræsenterer civilsamfundet.

Arbejdsmarkedets parter spiller en nøglerolle for gennemførelsen af Lissabonstrategiens målsætninger for vækst og beskæftigelse ved at igangsætte projekter og initiativer på europæisk og nationalt plan.

Den Europæiske Socialfond støtter en udvidelse af deres handlemuligheder, særligt i konvergensregionerne.

Se:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top