RSS
Alfabetische index

Glossarium

Gemeenschapshandvest van de sociale grondrechten van de werkenden

Het Gemeenschapshandvest van de sociale grondrechten van de werkenden werd in 1989 door alle lidstaten aangenomen, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk. Met de opname van de bepalingen van het Sociaal Protocol van Maastricht in het Verdrag van Amsterdam werden ook de doelstellingen van het handvest in het verdrag opgenomen. Het Verdrag van Lissabon verwijst naar het handvest onder titel X, die betrekking heeft op het sociaal beleid (artikel 151 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie). Het verdrag erkent ook het Europees Sociaal Handvest van de Raad van Europa, dat in 1961 in Turijn werd ondertekend.

Het handvest wordt beschouwd als een politiek instrument waarin "morele verplichtingen" zijn opgenomen, om de naleving van bepaalde sociale rechten in de ondertekenende lidstaten te waarborgen. Deze rechten hebben met name betrekking op de arbeidsmarkt, de beroepsopleiding, sociale bescherming, gelijke kansen en de gezondheid en veiligheid op het werk. Voorts bevat het handvest een uitdrukkelijk verzoek aan de Commissie om initiatieven te nemen waardoor de inhoud van het handvest in rechtsbesluiten wordt vertaald. Het handvest is aanleiding geweest voor actieprogramma's en concrete wetgevingsvoorstellen.

De rechten van het handvest werden opgenomen in het Handvest van de grondrechten, dat op 7 december 2000 in Nice werd afgekondigd en in het Verdrag van Lissabon werd opgenomen.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven