RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Työntekijöiden sosiaalisia perusoikeuksia koskeva yhteisön peruskirja

Työntekijöiden sosiaalisia perusoikeuksia koskevan yhteisön peruskirjan hyväksyivät vuonna 1989 kaikki jäsenvaltiot lukuun ottamatta Yhdistynyttä kuningaskuntaa. Peruskirjan tavoitteet kirjattiin Amsterdamin sopimukseen, kun Maastrichtin sopimuksen sosiaalipolitiikkaa koskevan pöytäkirjan määräykset sisällytettiin perustamissopimukseen. Peruskirjaan viitataan Lissabonin sopimuksen sosiaalipolitiikkaa koskevassa X osastossa (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 151 artikla). Perustamissopimuksessa tunnustetaan myös Torinossa vuonna 1961 allekirjoitettu Euroopan neuvoston Euroopan sosiaalinen peruskirja.

Peruskirja on nähty "moraalisia velvoitteita" sisältäväksi poliittiseksi välineeksi, jonka tarkoituksena on varmistaa eräiden sosiaalisten oikeuksien noudattaminen jäsenvaltioissa. Ne liittyvät pääasiassa työmarkkinoihin, ammatilliseen koulutukseen, sosiaaliseen suojeluun, yhtäläisiin mahdollisuuksiin sekä työterveyteen ja työturvallisuuteen. Peruskirjaan sisältyy myös nimenomainen pyyntö komissiolle sellaisten ehdotusten antamisesta, joiden avulla peruskirjan sisältö voidaan siirtää lainsäädännöksi. Peruskirjan hyväksymisen jälkeen on toteutettu toimintaohjelmia ja annettu konkreettisia lakiehdotuksia.

Työntekijöiden sosiaalisia perusoikeuksia koskevassa yhteisön peruskirjassa luetellut oikeudet sisältyvät perusoikeuskirjaan, josta annettiin julistus Nizzassa 7. joulukuuta 2000 ja joka sisällytettiin Lissabonin sopimukseen .

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun