RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Fællesskabspagten om arbejdstagernes grundlæggende arbejdsmarkedsmæssige og sociale rettigheder

Fællesskabspagten om arbejdstagernes grundlæggende arbejdsmarkedsmæssige og sociale rettigheder blev vedtaget i 1989 af alle medlemsstater på nær Det Forenede Kongerige. Pagtens målsætninger er blevet indarbejdet i Amsterdam-traktaten, da Maastricht-traktatens protokol om social- og arbejdsmarkedspolitik er indarbejdet i traktaten. Lissabon-traktaten refererer til pagten i Afsnit X om social- og arbejdsmarkedspolitikken (artikel 151 i traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde). Traktaten anerkender ligeledes Den Europæiske Socialpagt vedtaget af Europarådet i Torino i 1961.

Pagten anses for at være et politisk redskab indeholdende "en moralsk forpligtelse" til at sikre overholdelsen af visse sociale og arbejdsmarkedsmæssige rettigheder i medlemsstaterne. Der er især tale om rettigheder i forbindelse med arbejdsmarkedet, erhvervsuddannelse, social beskyttelse, lige muligheder for mænd og kvinder og arbejdsmiljø. Pagten indeholder desuden en direkte opfordring til Kommissionen om at forelægge forslag til, hvorledes dens indhold kan udmøntes i lovgivning. Pagten er blevet fulgt op med handlingsprogrammer og konkrete lovgivningsforslag.

EU's charter om grundlæggende rettigheder, der blev proklameret i Nice den 7. december 2000, og som er indarbejdet i Lissabon-traktaten, omhandler de rettigheder, der er beskrevet i pagten.

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top