RSS
Alfabetische index

Glossarium

Kleine en middelgrote ondernemingen

Kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's), ook midden- en kleinbedrijf (MKB) genoemd, zijn op EU-niveau gedefinieerd aan de hand van criteria die betrekking hebben op het aantal in de onderneming werkzame personen en de omzet en de zelfstandigheid van de onderneming. Wanneer alleen rekening wordt gehouden met het aantal werknemers, heeft een micro-onderneming minder dan 10 personen in dienst, een kleine onderneming minder dan 50 en een middelgrote onderneming minder dan 250. De Europese Unie heeft de KMO's duidelijk gedefinieerd om alleen ondernemingen die werkelijk aan de KMO-kenmerken van de voor deze ondernemingen bedoelde voordelen te laten profiteren.

Meer dan 90% van de ondernemingen in Europa behoort tot het midden- en kleinbedrijf; zij vormen de kern van de Europese economie. Overeenkomstig het motto 'Eerst aan de kleintjes denken' in het Europees Handvest voor kleine bedrijven (2000) stemt de Europese Unie vele van haar acties af op de Europese KMO's, onder meer wat betreft toegang tot financiering, belastingen, onderzoek en informatie- en communicatietechnologie. Zij heeft ook een samenhangend politiek kader voor haar acties opgezet om het onontgonnen potentieel van de KMO's te exploiteren en zo in de Unie groei en werkgelegenheid te scheppen.
Om in het Europese beleid meer rekening te houden met de specifieke belangen en behoeften van het midden- en kleinbedrijf treedt een vertegenwoordiger voor de KMO's als bemiddelaar op tussen deze ondernemingen en de Commissie.

Hoewel de Europese Commissie het gebruik van deze EU-definitie als referentie stimuleert, is dit slechts in bepaalde gevallen verplicht, bijvoorbeeld wanneer het gaat om overheidssteun of steun uit de structuurfondsen of uit EU-programma's.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven