RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Små og mellemstore virksomheder

Kategorien små og mellemstore virksomheder (SMV) defineres på EU-plan efter en række kriterier for antallet af ansatte, omsætning og uafhængighed. Defineret alene ud fra antallet af ansatte, har en mikrovirksomhed mindre end 10 ansatte, en lille virksomhed mindre end 50 og en mellemstor virksomhed mindre end 250. EU har specifikt defineret SMV'er på en sådan måde, at de fordele, som er indført for at støtte dem, forbeholdes de virksomheder, som reelt set besidder disse karakteristika.

SMV'er udgør over 90 % af alle virksomheder i Europa og spiller en central rolle for europæisk økonomi. I overensstemmelse med sloganet "tænk småt først", som blev vedtaget inden for rammerne af det europæiske charter for små virksomheder (2000), iværksætter EU en række støtteforanstaltninger for de europæiske SMV'er (adgang til finansiering, beskatning, forskning, informations- og kommunikationsteknologi osv.). EU har desuden etableret en fælles sammenhængende politisk ramme for de forskellige tiltag, som har til formål at udnytte SMV'ernes potentiale til at skabe vækst og beskæftigelse i EU. For bedre at tage hensyn til SMV'ernes særlige interesser og behov i forbindelse med udformning af EU-lovgivning fungerer en repræsentant for SMV'erne som mellemled mellem SMV'erne og Europa-Kommissionen.

EU opfordrer til, at Fællesskabets definition på SMV'er anvendes som reference, men denne definition er dog kun bindende i forbindelse med f.eks. statsstøtte, anvendelse af strukturfondene og fællesskabsprogrammerne.

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top