RSS
Alfabetische index

Glossarium

Institutioneel kader (één)

Het ene institutionele kader is voortgevloeid uit de institutionele architectuur die in het Verdrag van Maastricht werd vastgesteld (artikel 3 van het Verdrag). Het had ten doel samenhang en continuïteit te verzekeren in de acties die werden ondernomen ter verwezenlijking van de doelstellingen van de Europese Unie (EU). De institutionele eenheid hield in dat de Unie en de Gemeenschappen dezelfde instellingen hadden. Zij namen dus deel aan het besluitvormingsproces voor de verschillende pijlers van de Europese Unie.

Het Verdrag van Lissabon vereenvoudigt de Europese institutionele architectuur. De pijlerstructuur is afgeschaft en de Europese Gemeenschap is vervangen door de Europese Unie.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven