RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Yhteinen toimielinjärjestelmä

Yhteisen toimielinjärjestelmän käsite oli Maastrichtin sopimuksella (sopimuksen 3 artikla) luodun toimielinjärjestelmän välitön seuraus. Sen tarkoituksena oli taata Euroopan unionin (EU) tavoitteiden saavuttamiseksi toteutettavien toimien johdonmukaisuus ja jatkuvuus. Yhteisen toimielinjärjestelmän käsite tarkoitti sitä, että unionin ja yhteisöjen toimielimet olivat samat. Ne osallistuivat siis Euroopan unionin eri pilareiden päätöksentekomenettelyihin.

Lissabonin sopimuksella yksinkertaistetaan EU:n toimielinjärjestelmää. Sen myötä pilarirakenne poistuu ja Euroopan unioni korvaa Euroopan yhteisön.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun