RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Fælles institutionel ramme

Princippet om en fælles institutionel ramme opstod med den institutionelle struktur, der blev indført med Maastricht-traktaten (artikel 3 i traktaten). Målet var at sikre sammenhæng og kontinuitet i de aktioner, der gennemføres for at indfri målsætningerne for Den Europæiske Union (EU). Princippet indebar, at EU og EF delte institutioner. Institutionerne deltog således i beslutningsprocessen under EU's forskellige søjler.

Lissabontraktaten forenkler EU's institutionelle struktur. Søjleopdelingen er bortfaldet, og Den Europæiske Union træder i stedet for De Europæiske Fællesskaber.

Se:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top