RSS
Alfabetische index

Glossarium

Diensten van algemeen economisch belang

De diensten van algemeen economisch belang (DAEB) zijn de activiteiten op het gebied van commerciële dienstverlening waarbij taken van algemeen belang worden vervuld, en waarvoor hierom van staatswege specifieke verplichtingen inzake openbare dienstverlening gelden (artikel 106 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie). Dit is in het bijzonder het geval met de dienstverlening via vervoer-, energie- en communicatienetwerken.

Het Verdrag van Lissabon treedt hier vernieuwend op door aan de oprichtingsverdragen een Protocol betreffende de diensten van algemeen belang toe te voegen. Dit protocol, met dezelfde juridische waarde als de verdragen, preciseert inzake de bescherming van de DAEB op Europees niveau.

Het Verdrag van Lissabon brengt nog een andere nieuwigheid aan. Het schept namelijk een nieuwe juridische basis die het de Europese instellingen mogelijk maakt reglementeringen inzake het beheer van DAEB aan te nemen. Zo stelt artikel 14 van het Verdrag betreffende de werking van de EU dat de Raad en het Parlement bepaalde principes en voorwaarden kunnen uitvaardigen betreffende de uitvoering en de financiering van de DAEB.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven