RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät palvelut

Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvillä palveluilla tarkoitetaan kaupallisia palveluja, joista on yleistä taloudellista hyötyä ja joille jäsenvaltiot ovat sen vuoksi asettaneet julkisen palvelun velvoitteet (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 106 artikla). Tällaisia palveluja ovat erityisesti liikenne-, energia- ja viestintäalan palvelut.

Lissabonin sopimuksen uutuutena on kuitenkin perussopimuksiin lisätty pöytäkirja yleistä etua koskevista palveluista. Pöytäkirjalla on sama oikeudellinen arvo kuin perussopimuksilla, ja siinä esitetään tarkennuksia yleistä taloudellista etua koskevien palvelujen turvaamisesta EU:n tasolla.

Lissabonin sopimuksessa on toinenkin uutuus. Siinä luodaan oikeusperusta, jonka avulla EU:n toimielimet voivat antaa asetuksia yleistä taloudellista etua koskevien palvelujen hallinnoinnista. EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen 14 artiklassa täsmennetäänkin, että neuvosto ja parlamentti voivat vahvistaa tiettyjä yleistä taloudellista etua koskevien palvelujen tuottamista ja rahoittamista koskevia periaatteita ja edellytyksiä.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun