RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse

Ved tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse forstås kommercielle tjenesteydelser, der tjener et alment formål, og som medlemsstaterne derfor har underlagt bestemte forpligtelser (artikel 106 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde). Der er bl.a. tale om tjenesteydelser inden for transport, energi og kommunikation.

Imidlertid indfører Lissabontraktaten en nyskabelse ved at føje en protokol om tjenesteydelser af almen interesse til de stiftende traktater. Denne protokol, der har samme retlige værdi som traktaterne, tilfører nogle præciseringer af beskyttelsen af tjenesteydelser af almen økonomisk interesse på europæisk plan.

Lissabontraktaten bibringer en anden nyskabelse. Den skaber et nyt retligt grundlag, for at de europæiske institutioner kan vedtage forordninger vedrørende forvaltningen af tjenesteydelser af almen økonomisk interesse. Artikel 14 i traktaten om EU’s funktionsmåde anfører således, at Rådet og Parlamentet kan indføre bestemte principper og vilkår vedrørende udøvelse og finansiering af tjenesteydelser af almen økonomisk interesse.

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top