RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Genomgång av gemenskapens regelverk (screening)

Innan ett land inleder anslutningsförhandlingar med EU görs en genomgång av landets lagstiftning och gemenskapens regelverk (s.k. screening). Denna genomgång är väldigt viktig eftersom den utgör grunden för de bilaterala förhandlingarna mellan EU och vart och ett av kandidatländerna.

Genomgången görs av kommissionen och kandidatlandet gemensamt. På så sätt kan kandidatländerna bekanta sig med gemenskapslagsstiftningen och visa om de är i stånd att tillämpa den.

Genomgången syftar också till att kartlägga de områden i gemenskapslagstiftningen där kandidatländerna måste göra framsteg för att deras lagstiftning ska överensstämma med EU:s regler och bestämmelser. Dessa områden har delats in i kapitel som förhandlas individuellt.

En genomgång kan göras vid anslutningsförhandlingarna om regelverket måste aktualiseras.

Se även:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början