RSS
Alfabetische index

Glossarium

Screening

De screening, het analytisch onderzoek van het acquis communautaire, gaat vooraf aan de toetredingsonderhandelingen. Dit onderzoek is van wezenlijk belang omdat het als basis dient voor de bilaterale onderhandelingen tussen de Europese Unie en een kandidaatlidstaat.

De screening, die door de Commissie en de kandidaatlidstaat gezamenlijk wordt uitgevoerd, biedt de kandidaat-lidstaat de mogelijkheid vertrouwd te raken met het acquis en blijk te geven van zijn vermogen het acquis uit te voeren.

De screening heeft ook ten doel vast te stellen op welke gebieden van het acquis de kandidaatlidstaat vorderingen moet maken om zijn wetgeving in overeenstemming te brengen met de EU-voorschriften. Deze gebieden zijn ingedeeld in hoofdstukken waarover stuk voor stuk wordt onderhandeld.

Ook tijdens de toetredingsonderhandelingen kan een screening plaatsvinden, namelijk wanneer het acquis moet worden geactualiseerd.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven