RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Hakijamaiden arviointi

Yhteisön säännöstön analyyttinen tarkastelu eli hakijamaiden arviointi on jäsenyysneuvotteluja edeltävä valmisteluvaihe. Arvioinnilla on keskeinen merkitys, koska se on Euroopan unionin ja kunkin hakijamaan kahdenvälisten neuvottelujen perusta.

Arvioinnin toteuttavat komissio ja kukin hakijamaa yhdessä. Näin hakijamaat tutustuvat säännöstöön ja voivat esitellä säännöstön täytäntöönpanovalmiuksiaan.

Arvioinnin tavoitteena on myös määrittää ne säännöstön alat, joilla tarvitaan vielä edistymistä, ennen kuin hakijamaan lainsäädäntö on yhdenmukainen yhteisön sääntöjen kanssa. Alat jaetaan lukuihin, joista neuvotellaan erikseen.

Arviointi voidaan suorittaa jäsenyysneuvottelujen aikana, jos säännöstöä on tarkoitus saattaa ajan tasalle.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun