RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Schengen (avtal och konvention)

Schengenavtalet undertecknades den 14 juni 1985 av Belgien, Frankrike, Luxemburg, Nederländerna och Tyskland. Länderna enades om att gradvis avlägsna kontroller vid de gemensamma gränserna och införa fri rörlighet för alla personer som är medborgare i någon av de stater som undertecknat avtalet, i andra EU-länder eller i länder utanför EU.

Schengenkonventionen kompletterar avtalet. I konventionen står tillämpningsvillkor och garantier för genomförande av denna fria rörlighet. De fem ursprungliga staterna undertecknade konventionen den 19 juni 1990, men den trädde i kraft först 1995.

Schengenavtalet och Schengenkonventionen, samt tillhörande avtal och regler, utgör det man kallar Schengenregelverket. Sedan 1999 ingår Schengenregelverket i EU:s regelverk enligt ett protokoll till fördragen.

Schengensamarbetet har utvidgats successivt: Italien gick med 1990, Spanien och Portugal 1991, Grekland 1992, Österrike 1995, Danmark (med särskilda regler), Finland och Sverige 1996, och Tjeckien, Estland, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien 2007. Irland och Storbritannien medverkar endast delvis i Schengensamarbetet, och har bl.a. kvar sina gränskontroller.

Bulgarien, Cypern och Rumänien tillämpar också Schengenregelverket endast delvis. För att gränskontrollerna mot dessa länder ska avskaffas krävs fortfarande beslut i rådet.

Fyra länder utanför EU ingår också i Schengenområdet: Island och Norge sedan 1996 och Schweiz och Liechtenstein sedan 2008. Deras medverkan i beslutsfattandet är dock begränsad.

Kandidatländerna måste godta hela Schengenregelverket när de går med i EU.

Se även:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början