RSS
Alfabetische index

Glossarium

Schengen (akkoord en uitvoeringsovereenkomst)

Het Akkoord van Schengen is op 14 juni 1985 ondertekend door België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Nederland. Deze landen verbonden zich ertoe de controles aan de gemeenschappelijke grenzen geleidelijk af te schaffen en een regeling voor vrij verkeer voor alle burgers van de ondertekenende lidstaten, de andere EU-landen en bepaalde derde landen in te stellen.

De Overeenkomst van Schengen vult dit akkoord aan en legt de uitvoeringsvoorwaarden en de garanties voor de verwezenlijking van het vrije verkeer vast. Deze overeenkomst werd op 19 juni 1990 door dezelfde vijf lidstaten ondertekend, maar is pas in 1995 in werking getreden.

Het Akkoord en de Overeenkomst van Schengen vormen samen met de aanverwante overeenkomsten en voorschriften het “Schengenacquis”, dat in 1999 via een protocol bij de Verdragen in het institutionele en rechtskader van de Europese Unie is opgenomen.

De Schengenovereenkomsten zijn in de loop der tijd uitgebreid: Italië heeft ze in 1990 ondertekend, Spanje en Portugal in 1991, Griekenland in 1992, Oostenrijk in 1995, Finland en Zweden in 1996, Denemarken eveneens in 1996, maar met een aangepast statuut, en Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië in 2007. Ierland en het Verenigd Koninkrijk doen slechts mee aan een deel van het Schengenacquis; zij hebben bijvoorbeeld de grenscontroles gehandhaafd.

Bulgarije, Cyprus en Roemenië passen slechts een deel van het Schengenacquis toe, aangezien de controles aan de gemeenschappelijke grenzen van deze landen pas kunnen worden opgeheven nadat de Raad van de Europese Unie hierover een besluit heeft genomen.

De Schengenruimte omvat ook vier landen die geen deel uitmaken van de EU, maar zij nemen slechts in beperkte mate deel aan de besluitvorming: IJsland en Noorwegen sinds 1996 en Zwitserland en Liechtenstein sinds 2008.

Kandidaat-lidstaten van de Europese Unie moeten het Schengenacquis op het moment van hun toetreding volledig aanvaarden.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven