RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Schengenin sopimus ja yleissopimus

Saksa, Belgia, Ranska, Luxemburg ja Alankomaat päättivät 14. kesäkuuta 1985 allekirjoittamallaan Schengenin sopimuksella lakkauttaa asteittain yhteisillä rajoilla tehtävät tarkastukset ja luoda allekirjoittajavaltioiden, muiden jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden kansalaisten vapaan liikkuvuuden mahdollistavan järjestelmän.

Tätä sopimusta täydentää Schengenin yleissopimus, jossa määritellään vapaan liikkuvuuden toteuttamiseen sovellettavat ehdot ja takeet. Mainitut viisi valtiota allekirjoittivat sen 19. kesäkuuta 1990, mutta se tuli voimaan vasta vuonna 1995.

Sopimus, yleissopimus, sekä asiaan liittyvät sopimukset ja säännöt muodostavat ns. Schengenin säännöstön. Schengenin säännöstö sisällytettiin Euroopan unionin institutionaaliseen ja oikeudelliseen kehykseen vuonna 1999 perussopimuksiin liitetyllä pöytäkirjalla.

Schengenin sopimuksia on ajan mittaan laajennettu: Italia allekirjoitti sopimukset vuonna 1990, Espanja ja Portugali vuonna 1991, Keikka vuonna 1992, Itävalta vuonna 1995, Suomi ja Ruotsi vuonna 1996 samoin kuin Tanska, jolla on kuitenkin erityisasema. Tšekin tasavalta, Viro, Latvia, Liettua, Unkari, Malta, Puola, Slovenia ja Slovakia allekirjoittivat sopimukset vuonna 2007. Irlanti ja Yhdistynyt kuningaskunta puolestaan osallistuvat vain osittain Schengenin säännöstöön, sillä niiden rajoilla ei ole luovuttu tarkastuksista.

Myös Bulgaria, Kypros ja Romania soveltavat Schengenin säännöstöä vain osittain, sillä tarkastusten lakkauttaminen näiden maiden rajoilla edellyttää vielä Euroopan unionin neuvoston päätöstä.

Schengen-alueeseen kuuluu myös neljä EU:n ulkopuolista maata, jotka voivat kuitenkin osallistua päätöksentekoon vain rajoitetusti. Nämä maat ovat Islanti ja Norja (vuodesta 1996) sekä Sveitsi ja Liechtenstein (vuodesta 2008).

Euroopan unionin jäsenehdokasvaltioiden on hyväksyttävä Schengenin säännöstö täysimääräisesti liittyessään unioniin.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun