RSS
Alfabetische index

Glossarium

Plattelandsontwikkeling

Plattelandsontwikkeling, de tweede pijler van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), ligt in de lijn van de doelstellingen betreffende het concurrentievermogen van de Europese Raad van Lissabon en betreffende duurzame ontwikkeling van de Europese Raad van Göteborg. Vier gebieden staan hierbij centraal:

  • het concurrentievermogen van de landbouw-, voedings- en bosbouwsector;
  • ruimtelijke ordening en milieubeheer;
  • de kwaliteit van het leven en de diversificatie in plattelandsgebieden;
  • het communautaire Leader-initiatief.

Om het concurrentievermogen te verbeteren wordt speciale aandacht besteed aan het menselijke en fysieke kapitaal in de landbouw-, voedings- en bosbouwsector en aan de kwaliteitsproductie. Er worden maatregelen ingevoerd ter bescherming en verbetering van de natuurlijke hulpbronnen, voor de instandhouding van landbouw- en bosbouwsystemen met een hoge natuurwaarde en voor het behoud van het cultuurlandschap. De kwaliteit van het leven in plattelandsgebieden wordt verbeterd door de diversificatie van de economische activiteiten aan te moedigen en door plaatselijke infrastructuren te ontwikkelen. Ten slotte wordt door het Leader-initiatief de diversificatie van de economische activiteiten in plattelandsgebieden bevorderd met behulp van innoverende, geïntegreerde en participatieve strategieën voor territoriale ontwikkeling.

Het beleid inzake plattelandsontwikkeling heeft een eigen financieel kader en een eigen programmering. De Raad heeft voor de periode 2007-2013 strategische richtsnoeren vastgesteld, die de lidstaten zullen omzetten in hun eigen strategieplannen. Alle maatregelen zullen vanaf 1 januari 2007 uit één fonds gefinancierd worden, namelijk het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO).

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven