RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Maaseudun kehittäminen

Maaseudun kehittämispolitiikka muodostaa yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) toisen pilarin. Politiikka liittyy Lissabonin kilpailukykyä koskeviin tavoitteisiin ja Göteborgin kestävän kehityksen tavoitteisiin. Siihen kuuluu kolme olennaista aluetta:

  • maataloustuotteiden, elintarvikkeiden ja metsätalouden kilpailukyky
  • maaseudun ja ympäristön hoito
  • maaseudun monipuolistaminen ja elämänlaadun parantaminen
  • Leader-yhteisöaloite.

Kilpailukyvyn parantaminen varmistetaan osaamiseen ja fyysiseen pääomaan sekä elintarvikkeisiin ja niiden tuotannon laatuun kohdennetuilla toimenpiteillä. Käyttöön otetaan toimia luonnonvarojen suojelemiseksi sekä luonnonarvoltaan tärkeiden maa- ja metsätalousalueiden ja kulttuurimaisemien hoitamiseksi. Elämänlaatua maaseudulla parannetaan kannustamalla taloudellisen toiminnan monipuolistamista ja kehittämällä paikallisinfrastruktuuria. Myös Leader-aloite edistää maaseutualueiden taloudellisen toiminnan monipuolistamista, sillä siinä toteutetaan yhdennettyjä, osallistumiseen kannustavia ja innovatiivisia alueellisia strategioita.

Maaseudun kehittämispolitiikkaan sisältyy rahoituskehys ja yhtenäinen ohjelmakehys. Neuvosto on laatinut kaudelle 2007-2013 strategiset suuntaviivat, jotka heijastuvat kansallisiin strategisiin suunnitelmiin. Kaikki toiminta rahoitetaan 1. tammikuuta 2007 lähtien yhdestä rahastosta, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (FEADER).

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun