RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο

Γλωσσάριο

Ανάπτυξη της υπαίθρου

Η πολιτική για την ανάπτυξη της υπαίθρου αποτελεί τον δεύτερο πυλώνα της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ). Εντάσσεται στη σειρά των στόχων της Λισσαβόνας για την ανταγωνιστικότητα και του Γκέτεμποργκ για την αειφόρο ανάπτυξη. Διαρθρώνεται σε τέσσερις θεμελιώδεις τομείς:

  • την ανταγωνιστικότητα των γεωργικών προϊόντων, των τροφίμων και της δασοκομίας·
  • τη διαχείριση του χώρου και του περιβάλλοντος·
  • την ποιότητα ζωής και τη διαφοροποίηση στις αγροτικές περιοχές·
  • την κοινοτική πρωτοβουλία Leader.

Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας εξασφαλίζεται από ενέργειες που εστιάζονται στο ανθρώπινο και φυσικό δυναμικό καθώς και τα τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένης της ποιοτικής παραγωγής. Λαμβάνονται μέτρα για την προστασία των γεωργικών και δασοκομικών συστημάτων υψηλής φυσικής αξίας καθώς και των πολιτισμικών τοπίων. Η ποιότητα ζωής στην ύπαιθρο βελτιώνεται με την ενθάρρυνση της διαφοροποίησης των οικονομικών δραστηριοτήτων και την ανάπτυξη των τοπικών υποδομών. Τέλος, η πρωτοβουλία Leader προωθεί τη διαφοροποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων των αγροτικών περιοχών μέσα από την εφαρμογή καινοτόμων, ολοκληρωμένων και συλλογικών στρατηγικών χωροταξικής ανάπτυξης.

Η πολιτική για την ανάπτυξη της υπαίθρου εντάσσεται σε ένα δημοσιονομικό πλαίσιο και σε έναν προγραμματισμό ενιαίας διάρκειας. Το Συμβούλιο καθόρισε στρατηγικές κατευθύνσεις για την περίοδο 2007-2013, οι οποίες θα μεταφερθούν στα εθνικά στρατηγικά σχέδια. Από την 1η Ιανουαρίου 2007, όλες οι ενέργειες θα χρηματοδοτούνται από ένα και μόνο ταμείο: το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Βλέπε:

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας