RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Udvikling af landdistrikterne

Politikken for udvikling af landdistrikterne udgør anden søjle i den fælles landbrugspolitik. Udvikling af landdistrikterne er i overensstemmelse med Lissabonmålet om konkurrenceevne og Göteborg-målet om bæredygtig udvikling. Politikken for udvikling af landdistrikterne er koncentreret omkring fire vigtige områder:

  • konkurrencedygtige landbrugsprodukter og fødevarer og skovbrugets konkurrenceevne
  • arealforvaltning og miljø
  • livskvalitet og diversificering i landdistrikterne
  • EU-initiativet Leader.

Konkurrenceevnen skal forbedres med aktioner, der fokuserer på menneskelige og fysiske ressourcer og på fødevarer, herunder kvalitetsproduktion. Der indføres foranstaltninger til beskyttelse af naturressourcer og bevarelse af naturvenlige landbrugs- og skovbrugssystemer og af kulturlandskaber. Livskvaliteten i landdistrikterne forbedres ved at tilskynde til en diversificering af de økonomiske aktiviteter og til udvikling af lokal infrastruktur. Med initiativet Leader fremmes diversificeringen af landdistrikternes økonomiske aktiviteter ved iværksættelse af innovative og integrerede strategier for udviklingen på lokalt plan med inddragelse af befolkningen.

Politikken for udvikling af landdistrikterne indgår i en og samme finansierings- og programmeringsramme. Rådet har udarbejdet strategiske retningslinjer for tidsrummet 2007 - 2013, som skal danne grundlag for medlemsstaternes nationale strategier. Fra den 1. januar 2007 finansieres alle aktioner gennem én fond: Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL).

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top