RSS
Alfabetische index

Glossarium

Europese onderzoeksruimte (EOR)

De Europese onderzoeksruimte omvat alle middelen waarover de Europese Unie (EU) beschikt om de onderzoeks- en innovatieactiviteiten beter te coördineren, zowel op het niveau van de lidstaten als op dat van de Unie. Met deze ruimte wil de EU een van haar grote ambities verwezenlijken, namelijk de totstandbrenging van een echt gemeenschappelijk onderzoeksbeleid.

Het begrip is in september 2000 door de Europese Commissie gemunt, met het idee om onderzoekers in Europa echt aantrekkelijke kansen te kunnen bieden.

Tot dan toe ondervond het onderzoek op Europees niveau allerlei moeilijkheden: de verbrokkeldheid van de inspanningen, de hoge muren tussen de nationale onderzoekssystemen, de discrepanties tussen de administratieve en regelgevingssystemen en de beperkte investeringen in kennis.

Het Verdrag van Lissabon voorziet in een duidelijke rechtsgrond voor het opzetten van een Europese onderzoeksruimte (artikel 179 van het Verdrag betreffende de werking van de EU). Deze ruimte zal een "interne markt" voor onderzoek en onderzoekers zijn en moet het mogelijk maken gegevens te delen, resultaten met elkaar te vergelijken, multidisciplinaire studies op te zetten, nieuwe wetenschappelijke kennis over te dragen en/of te beschermen en de toegang tot centra van uitmuntendheid en tot de meest geavanceerde installaties te vergemakkelijken.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven