RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

eurooppalainen tutkimusalue (ERA)

Eurooppalaisen tutkimusalueen puitteissa järjestellään uudelleen kaikki Euroopan unionin (EU) käytössä olevat resurssit siten, että voidaan paremmin koordinoida tutkimus- ja innovointitoimia sekä jäsenvaltioissa että EU:n tasolla. Tutkimusalueen tarkoituksena on toteuttaa EU:n kannalta merkittävä tavoite: aidosti yhteisen tutkimuspolitiikan luominen.

Euroopan komissio otti käyttöön eurooppalaisen tutkimusalueen käsitteen vuonna 2000 tarkoituksenaan kehittää tutkijoille aidosti houkuttelevia mahdollisuuksia.

Aiemmin eurooppalainen tutkimus kärsi monista ongelmista, kuten toimien hajanaisuudesta, kansallisten tutkimusjärjestelmien eristyneisyydestä, jäsenvaltioiden lainsäädäntö- ja hallintojärjestelmien eroavuuksista ja puutteellisesta investoinnista osaamiseen.

Lissabonin sopimuksessa vahvistetaan eurooppalaisen tutkimusalueen muodostamiselle selvä oikeusperusta (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 179 artikla). Eurooppalainen tutkimusalue muodostaa nk. tutkimuksen ja tutkijoiden sisämarkkinat, joiden välityksellä voidaan jakaa tietoja, vertailla tuloksia, toteuttaa monialaisia tutkimuksia, siirtää ja suojata uutta tieteellistä tietämystä, hyödyntää osaamiskeskuksia ja käyttää kehittyneimpiä välineitä.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun