RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο

Γλωσσάριο

Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας (EΧΕ)

Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας συνενώνει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) για να επιτύχει τον καλύτερο συντονισμό των δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας, στο επίπεδο τόσο των κρατών μελών όσο και της Ένωσης. Αποστολή του χώρου αυτού είναι να ανταποκριθεί σε μια αποφασιστικής σημασίας φιλοδοξία της ΕΕ: την άσκηση πραγματικά κοινής πολιτικής στον τομέα της έρευνας.

Η έννοια αυτή διατυπώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2000, με γνώμονα την προσφορά πραγματικά ελκυστικών προοπτικών στους ερευνητές.

Μέχρι τότε, η ευρωπαϊκή έρευνα αντιμετώπιζε πολλές δυσκολίες: κατακερματισμένες προσπάθειες, στεγανά εθνικά συστήματα ερευνών, διαφορετικές νομοθετικές και διοικητικές ρυθμίσεις και χαμηλό επίπεδο επενδύσεων στη γνώση.

Η συνθήκη της Λισαβόνας θεσπίζει σαφή νομική βάση για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (άρθρο 179 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ). Ο χώρος αυτός θα αποτελεί μία «εσωτερική αγορά» της έρευνας και των ερευνητών, και θα επιτρέψει την ανταλλαγή δεδομένων, την αντιπαράθεση αποτελεσμάτων, την πραγματοποίηση διεπιστημονικών σπουδών, τη μεταφορά και προστασία νέων επιστημονικών γνώσεων καθώς και την πρόσβαση στους πόλους αριστείας και στον πιο προηγμένο εξοπλισμό.

Βλέπε:

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας