RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Det europæiske forskningsrum (EFR)

Det europæiske forskningsrum er et fællesbegreb for alle de virkemidler, som EU kan gøre brug af til at samordne forskning og innovation såvel i de enkelte medlemsstater som på EU-plan. Forskningsrummet skal løfte en af EU's vigtige ambitioner, nemlig at etablere en reelt fælles forskningspolitik.

Det var Europa-Kommissionen, der i år 2000 lancerede ideen med det formål at skabe attraktive muligheder for forskerne.

Hidtil har forskningsindsatsen på EU-niveau stået over for en masse hindringer: aktiviteterne var opsplittede, de nationale forskningssystemer var isolerede fra hinanden, lovgivningen og de administrative bestemmelser var forskellige fra land til land, og der blev investeret meget lidt i viden.

Lissabon-traktaten danner et klart retligt grundlag for etableringen af et europæisk forskningsrum (artikel 179 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde). Forskningsrummet skal udgøre et "indre marked" for forskning og forskere, og det skal føre til videndeling, sammenligning af resultater, gennemførelse af tværvidenskabelige undersøgelser, overførsel og beskyttelse af ny viden, såvel som adgang til ekspertisecentre og til det mest avancerede udstyr.

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top