RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Tutkimus ja kehitys

Tutkimus- ja kehityspolitiikka on keskeinen osa Lissabonin strategiaa, jolla pyritään edistämään työllisyyttä ja kasvua Euroopassa, ja yksi Euroopan unionin painopisteistä. Tutkimus muodostaa yhdessä koulutuksen ja innovoinnin kanssa ”osaamisen kolmion”, jonka avulla Eurooppa pystyy turvaamaan dynaamisen taloutensa ja sosiaalisen mallinsa. Seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman (2007–2013) tavoitteena on vahvistaa eurooppalaista tutkimusaluetta ja kannustaa kansallisiin investointeihin, jotta saavutetaan tavoitteeksi asetettu kolmen prosentin osuus BKT:stä.

Vuoteen 2009 mennessä perustettavan Euroopan teknologiainstituutin avulla on tarkoitus myötävaikuttaa myös osaltaan siihen, että eurooppalainen huippuosaaminen voi kasvaa täyteen mittaansa.

Tutkimus- ja kehityshankkeita koordinoidaan unionissa monien eri välineiden avulla, joita ovat:

  • Tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen puiteohjelmat. Nämä monivuotiset ohjelmat luotiin vuonna 1984, ja niiden avulla koordinoidaan eri alojen erityisohjelmia, kuten tietotekniikka- ja viestintä-, ympäristö-, bioteknologia-, energia- (ydinenergia mukaan luettuna), liikenne- tai tutkijavaihto-ohjelmia. Seitsemännelle puiteohjelmalle (2007–2013) myönnettiin enemmän määrärahoja kuin koskaan aiemmin eurooppalaisen tutkimusalueen perustamisen jälkeen. Sillä vastataan teollisuuden ja eurooppalaisten politiikanalojen tarpeisiin asettamalla osaaminen palvelemaan dynaamista taloutta ja yhteiskunnallista ja ympäristönsuojeluun liittyvää kehitystä.
  • Yhteinen tutkimuskeskus (JRC), unionin toimintaa tukeva tutkimuselin. YTK koostuu eri puolilla Euroopan unionia sijaitsevista kahdeksasta tutkimuslaitoksesta, jotka vastaavat Euroopan komission eri alojen erityistarpeisiin. Sen toiminta ydinenergia-alalla (erityisesti ydinturvallisuus) on pitkälle kehittynyttä. Lisäksi se harjoittaa eri alojen tutkimusta, kuten materiaaleihin, ympäristöön, teollisuuden riskeihin tai satelliitteihin liittyvää tutkimusta. YTK:n toiminta rahoitetaan EU:n tutkimuksen puiteohjelmista ja kaupallisilla sopimuksilla hankituista omista varoista.

Euroopan unionin tutkimus- ja kehityspolitiikka perustuu kolmen perustamissopimuksen (Euratom ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen XIX osasto) määräyksiin.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun