RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Förstärkt kvalificerad majoritet

När det inte finns något krav på ett förslag från kommissionen eller unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik för att rådet ska kunna agera (den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, polissamarbete och straffrättsligt samarbete) måste den kvalificerade majoriteten utgöra minst två tredjedelar av medlemsstaterna. Lissabonfördragets bestämmelser om kvalificerad majoritet vid röstning träder i kraft den 1 november 2014 Den förstärkta kvalificerade majoriteten måste då utgöra åtminstone 72 % av rådets medlemmar och 65 % av Europas befolkning.

Denna bestämmelse avspeglar idén att kommissionen företräder gemensamma intressen, när ett beslut fattas utan förslag från denna är de gemensamma intressena inte lika väl säkerställda. Det är därför nödvändigt att samla en större majoritet än vanligt som röstar för förslaget.  

Se även:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början