RSS
Alfabetische index

Glossarium

Versterkte gekwalificeerde meerderheid

Wanneer de Raad besluiten aanneemt zonder dat daarvoor een voorstel van de Commissie of van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid nodig is (dus op het gebied van politiële en justitiële samenwerking in strafzaken), is een gekwalificeerde meerderheid van ten minste twee derde van de lidstaten vereist. De bepalingen van het Verdrag van Lissabon over stemmingen met gekwalificeerde meerderheid worden van kracht op 1 november 2014. Voor een versterkte gekwalificeerde meerderheid moeten de lidstaten van dan af ten minste 72 % van de leden van de Raad en 65 % van de Europese bevolking vertegenwoordigen.

Deze bepaling werd ingegeven door de idee dat, aangezien de Commissie over het algemene belang waakt, dat algemene belang in mindere mate gegarandeerd kan worden wanneer een besluit wordt aangenomen dat niet op een voorstel van de Commissie gebaseerd is. Daarom is een ruimere meerderheid nodig dan wanneer een besluit op basis van een voorstel wordt aangenomen. 

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven