RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Vahvistettu määräenemmistö

Kun neuvosto tekee päätöksen, joka ei edellytä komission tai unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotusta (poliisiyhteistyö ja rikosasioissa tehtävä oikeudellinen yhteistyö) määräenemmistöön tarvitaan vähintään kaksi kolmasosaa jäsenvaltioista. Määräenemmistöpäätöksentekoa koskevat Lissabonin sopimuksen määräykset tulevat voimaan 1 päivästä marraskuuta 2014. Vahvistettuun määräenemmistöön tarvitaan siitä alkaen vähintään 72 prosenttia neuvoston jäsenistä ja 65 prosenttia unionin väestöstä.

Tämä määräys ilmentää ajatusta komission asemasta yleisen edun valvojana: jos päätöksiä tehdään ilman komission aloitetta, yleisen edun valvonta kärsii. Tämän ehdotuksen tueksi tarvitaan siis tavallista suurempi enemmistö. 

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun