RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Superkvalificeret flertal

Når Rådet handler, uden at Kommissionen eller Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik behøver at stille forslag (inden for politisamarbejdet og det retlige samarbejde i kriminalsager), skal det kvalificerede flertal samle mindst 2/3 af medlemsstaterne. Fra den 1. november 2014 træder Lissabon-traktatens bestemmelser vedrørende afstemning ved kvalificeret flertal i kraft. Herefter skal det superkvalificerede flertal omfatte mindst 72% af Rådets medlemmer og 65% af EU's befolkning.

Bestemmelsen stadfæster princippet om, at Kommissionen er garant for varetagelsen af de generelle interesser, og når en beslutning træffes, uden at det er på baggrund af forslag fra Kommissionen, vil befolkningernes generelle interesser være dårligere sikret. Derfor er det nødvendigt at sikre et større flertal end sædvanligt for at et sådant forslag kan vedtages.

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top