RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο

Γλωσσάριο

Ειδική πλειοψηφία

Η ειδική πλειοψηφία αντιστοιχεί στον αριθμό των ψήφων που πρέπει να συγκεντρωθούν στο Συμβούλιο, προκειμένου να εγκριθεί μία απόφαση, όταν οι διαβουλεύσεις διεξάγονται βάσει του άρθρου 16 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και του άρθρου 238 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία, στο πλαίσιο συναπόφασης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η συνθήκη της Νίκαιας είχε θεσμοθετήσει σύστημα ειδικής πλειοψηφίας βάσει μίας νέας στάθμισης των ψήφων και μίας ρήτρας, αποκαλούμενης «δημογραφικό δίκτυ ασφαλείας». Ο αριθμός των ψήφων που απονέμονται σε κάθε κράτος μέλος σταθμίζονταν, ιδιαιτέρως για τις χώρες με το μεγαλύτερο πληθυσμό, ώστε να μπορεί να διατηρείται η νομιμότητα των αποφάσεων του Συμβουλίου ως προς τη δημογραφική αντιπροσωπευτικότητα. Από 1ης Ιανουαρίου 2007, και μετά τη διεύρυνση της Ένωσης, η ειδική πλειοψηφία επιτυγχάνεται εφόσον συγκεντρώνονται οι 255 από τις 345 ψήφους, και η απόφαση λαμβάνει θετική ψήφο από την πλειοψηφία των κρατών μελών. Επιπλέον, οποιοδήποτε κράτος μέλος δύναται να ζητήσει να εξακριβωθεί εάν η ειδική πλειοψηφία αντιπροσωπεύει ποσοστό τουλάχιστον 62% επί του συνολικού πληθυσμού της Ένωσης. Στην αντίθετη περίπτωση, το Συμβούλιο δεν λαμβάνει απόφαση.

Με τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισσαβόνας, θεσπίζεται νέο σύστημα, που ονομάζεται σύστημα «διπλής πλειοψηφίας». Αυτό δε θα τεθεί σε ισχύ παρά μόνο την 1η Νοεμβρίου 2014, ενώ το σύστημα της Νίκαιας θα συνεχίζει να εφαρμόζεται για μεταβατική περίοδο μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2014. Σύμφωνα με τη Συνθήκη, η νέα ειδική πλειοψηφία αντιστοιχεί στο 55% των μελών του Συμβουλίου, ενώ συμπεριλαμβάνει τουλάχιστον 15 από αυτά και αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 65% του ευρωπαϊκού πληθυσμού. Μειοψηφία αρνησικυρίας μπορεί να δημιουργηθεί από τουλάχιστον 4 μέλη του Συμβουλίου.

Μετά τις διάφορες θεσμικές μεταρρυθμίσεις, η ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία αντικατέστησε την ψηφοφορία με ομοφωνία. Η συνθήκη της Λισσαβόνας ακολουθεί και αυτή την ίδια οδό, επεκτείνοντας την ειδική πλειοψηφία σε θέματα που μέχρι τότε ρυθμίζονταν με ομοφωνία, όπως ο έλεγχος των εξωτερικών συνόρων, το άσυλο ή η διαπραγμάτευση διεθνών συμφωνιών για εμπορικά θέματα.

Βλέπε:

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας