RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Offentliga tjänster

Med offentliga tjänster avses både offentliga organ som utför tjänster, och att den uppgift som utförs i sig ligger i allmänhetens intresse. Statliga myndigheter kan ålägga det berörda ansvariga organet en förpliktelse att tillhandahålla tjänsten till exempel för land-, luft- och järnvägstransport eller energi. Förpliktelserna kan gälla nationellt eller regionalt. Ofta förväxlas begreppet offentlig tjänst med den offentliga sektorn; det vill säga man blandar ihop arbetsuppgifter, rättslig status, målgrupp och ägare.

Se också:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början