RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Kansanterveys

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 152 artiklan mukaan yhteisön toimien tavoitteena on täydentää jäsenvaltioiden toimia toissijaisuusperiaatteen mukaisesti pääasiassa jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä edistämällä. Toimet suuntautuvat sairauksien, myös huumeiden väärinkäytön, ehkäisemiseen, ja niillä edistetään sairauksien syiden ja leviämisen tutkimusta sekä terveysvalistusta ja -kasvatusta. Toimilla pyritään myös varmistamaan, että ihmisten terveyden suojelemista koskevat vaatimukset otetaan huomioon kaikkien yhteisön politiikkojen ja toimintojen määrittelyssä ja toteuttamisessa.

Lissabonin sopimuksella lisätään hieman Euroopan unionin toimivaltaa terveyspolitiikan alalla, mutta toissijaisuusperiaatetta noudatetaan edelleen. Unioni voi siten

  • toteuttaa toimenpiteitä, jotka liittyvät rajatylittävien vakavien terveysuhkien seurantaan, niistä hälyttämiseen ja niiden torjumiseen
  • edistää jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä parantaakseen terveyspalvelujen täydentävyyttä jäsenvaltioiden välisen rajan molemmin puolin sijaitsevilla alueilla
  • toteuttaa toimenpiteitä tupakoinnin ja alkoholinkäytön rajoittamiseksi.

Yhteisön tavoitteiden toteutuminen kansanterveyden alalla varmistetaan yhteisön kansanterveysalan toimintaohjelmilla. Näiden ohjelmien yhteydessä kehitetyt toimet on suunnattu pääasiassa valistukseen, valmiuteen reagoida terveysuhkiin sekä sairauksien ja häiriötilojen ennaltaehkäisyyn. Toinen terveysalan yhteisön toimintaohjelma (2008–2013) astui voimaan 1. tammikuuta 2008. Sille on osoitettu 321 500 000 euron määrärahat. Ohjelmalla on kolme päätavoitetta:

  • kansalaisten terveysturvan parantaminen
  • terveyden edistäminen ja terveyserojen vähentäminen
  • terveyteen liittyvän tiedon ja tietämyksen tuottaminen ja levittäminen.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun