RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο

Γλωσσάριο

Δημόσια υγεία

Η δράση της Κοινότητας, που προβλέπεται από το άρθρο 152 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, έχει ως στόχο να συμπληρώσει τη δράση των κρατών μελών και κυρίως εστιάζεται στην ενθάρρυνση της μεταξύ τους συνεργασίας, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας. Αφορά την πρόληψη των ασθενειών, συμπεριλαμβανομένης της τοξικομανίας. Ευνοεί τη διερεύνηση των αιτίων και των τρόπων μετάδοσης των ασθενειών καθώς και την ενημέρωση και τη διαπαιδαγώγηση στον τομέα της υγείας. Επιδιώκει, εξάλλου, να εξασφαλίσει ότι λαμβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις προστασίας της υγείας του ανθρώπου κατά τη χάραξη και την εφαρμογή όλων των πολιτικών και των δράσεων της Κοινότητας.

Η Συνθήκη της Λισαβόνας ενισχύει ελαφρώς τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα πολιτικής στον τομέα της υγείας, συνεχίζει ωστόσο να εφαρμόζεται η επικουρικότητα. Η Ένωση μπορεί στο εξής να:

  • εγκρίνει μέτρα σχετικά με την επαγρύπνηση για τις σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας, την κήρυξη συναγερμού σε περίπτωση τέτοιων απειλών και την καταπολέμησή τους·
  • νθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών με σκοπό τη βελτίωση της συμπληρωματικότητας των υγειονομικών τους υπηρεσιών στις παραμεθόριες περιοχές·
  • υιοθετεί μέτρα με σκοπό την καταπολέμηση του καπνίσματος και του αλκοολισμού.

Η επίτευξη των στόχων της Κοινότητας στον τομέα της δημόσιας υγείας εξασφαλίζεται μέσω των προγραμμάτων κοινοτικής δράσης στον εν λόγω τομέα. Οι ενέργειες που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο των προγραμμάτων αυτών είναι κατά κύριο λόγο προσανατολισμένες στην ενημέρωση, την ικανότητα αντιμετώπισης των κινδύνων για την υγεία καθώς και την πρόληψη των ασθενειών. Το δεύτερο κοινοτικό πρόγραμμα δράσης στον τομέα της υγείας 2008-2013 τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2008 και διαθέτει προϋπολογισμό 321 500 000 ευρώ. Το πρόγραμμα επιδιώκει τρεις βασικούς στόχους:

  • τη βελτίωση της υγειονομικής ασφάλειας των πολιτών·
  • την προώθηση της υγείας καθώς και τη μείωση των ανισοτήτων στον τομέα·
  • την παραγωγή και διάδοση πληροφοριών και γνώσεων στον τομέα της υγείας.

Βλέπε:

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας