RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Suhteellisuusperiaate

Euroopan unionin toimivallan käyttöä sääntelee toissijaisuusperiaatteen lisäksi suhteellisuusperiaate. Sen tarkoituksena on luoda unionin toimielimien toiminnalle täsmälliset puitteet. Säännön mukaan toimielimet eivät toiminnassaan saa ylittää sitä, mikä on tarpeen perustamissopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Toiminnan sisällön ja toimintatapojen on toisin sanoen oltava suhteessa tavoiteltavaan päämäärään.

Suhteellisuusperiaate on kirjattu Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklaan. Suhteellisuusperiaatteen soveltamisperusteet on esitetty perustamissopimusten liitteenä olevassa pöytäkirjassa N:o 2 (Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta).

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun