RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Proportionalitetsprincippet

Proportionalitetsprincippet regulerer i lighed med nærhedsprincippet udøvelsen af de beføjelser, der er tillagt EU. Det har til formål at fastsætte handlinger, som tages af EU's institutioners inden for bestemte rammer. Ifølge dette princip skal institutionerne kun handle i det omfang, det er nødvendigt for at nå traktatens mål. Med andre ord skal handlingens omfang stå i forhold til målet.

Proportionalitetsprincippet fremgår af EU-traktatens artikel 5. Kriteriet for dets anvendelse fremgår af protokollen (nr. 2) om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet som er vedhæftet traktaterne.

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top