RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Ennalta varautumisen periaate

Ennalta varautumisen periaatteen käsite sai alkunsa komission helmikuussa 2000 hyväksymästä ennalta varautumisen periaatetta koskevasta tiedonannosta, jossa se määrittelee kyseisen käsitteen ja selittää, miten se aikoo noudattaa periaatetta.

Tiedonannolla täydennetään (tammikuussa 2000) julkaistua elintarviketurvallisuudesta annettua valkoista kirjaa ja helmikuussa 2000 Montrealissa allekirjoitettua Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjaa.

Tiedonannossa komissio toteaa, että periaatetta noudatetaan

  • jos tieteelliset tiedot eivät ole riittäviä, lopullisia tai varmoja
  • jos alustavan tieteellisen arvioinnin mukaan on kohtuulliset perusteet epäillä, että ympäristöön, ihmisten terveyteen ja eläimiin tai kasveihin kohdistuu mahdollisesti vaarallisia vaikutuksia.

Kummassakaan tapauksessa riskit eivät vastaa korkeaa suojelun tasoa, johon Euroopan unioni pyrkii.

Lisäksi tiedonannossa mainitaan seuraavat kolme sääntöä, joita ennalta varautumisen periaatetta sovellettaessa olisi noudatettava:

  • tehdään mahdollisimman täydellinen tieteellinen arviointi tieteellisen epävarmuuden asteen määrittämiseksi
  • arvioidaan yhteisön tason toimien puuttumisesta aiheutuvat riskit ja seuraukset
  • otetaan mahdollisimman avoimesti kaikki sidosryhmät tarkastelemaan mahdollisia toimia.

Ennalta varautumisen periaatteen mukaisesti voidaan tehdä päätös toimia tai olla toimimatta. Päätös riippuu siitä, minkä riskitason voidaan katsoa olevan hyväksyttävissä. Unionissa on jo sovellettu ennalta varautumisen periaatetta esimerkiksi geneettisesti muunnettuihin organismeihin (GMO), sillä niiden tuotannon keskeyttämisestä päätettiin vuoden 1999 ja toukokuun 2004 väliseksi ajaksi.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun