RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Forsigtighedsprincippet

Konceptet om forsigtighedsprincippet stammer fra en meddelelse som Kommissionen vedtog i februar 2000 om "forsigtighedsprincippet", hvori den definerer dette koncept og forklarer, hvordan den vil anvende det.

Teksten supplerer hvidbogen om fødevaresikkerhed (januar 2000) såvel som aftalen fra februar 2000 i Montreal om Cartagena-protokollen om biosikkerhed.

I meddelelsen præciserer Kommissionen, i hvilke tilfælde dette princip skal anvendes:

  • tilfælde, hvor de videnskabelige data er ufuldstændige, foreløbige eller usikre
  • tilfælde, hvor en foreløbig videnskabelig evaluering viser, at man med rimelig sikkerhed kan frygte eventuelt farlige indvirkninger på miljøet eller menneskers, dyrs eller planters sundhed.

I begge tilfælde er risici uforenelige med det høje beskyttelsesniveau, som EU ønsker.

I meddelelsen anføres der også tre forhold, der vil medføre at forsigtighedsprincippet bliver overholdt:

  • en fuldstændig videnskabelig evaluering, der udføres af en uafhængig myndighed med henblik på at fastslå graden af den videnskabelige usikkerhed
  • en evaluering af risici og konsekvenserne ved ikke at gribe ind på europæisk plan
  • der skal være åbenhed med hensyn til deltagelse af alle parter, der er berørt af undersøgelsen af, hvilke aktioner der kan tænkes.

Kommissionen minder ligeledes om, at forholdsreglerne om forsigtighedsprincippet kan tage form af en beslutning om at handle eller undlade at handle. Denne beslutning står i forhold til det risikoniveau, der anses for at være "acceptabelt". EU har for eksempel anvendt dette forsigtighedsprincip i forbindelse med genetisk modificerede organismer (GMO), f.eks. med vedtagelsen af et moratorium for deres kommercielle anvendelse i 1999 og maj 2004.

Se:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top