RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Strategi inför anslutningen

Strategin inför anslutningen ger möjlighet till dialog mellan kandidatländerna och EU-institutionerna under hela anslutningsprocessen genom att alla berörda parter förfogar över det som behövs. Strategin fastställs separat för varje kandidatland som utvärderas efter sina egna förutsättningar.

Strategin inför anslutningen utarbetades som uppföljning av Europeiska rådets möte i Luxemburg i december 1997, då en förstärkt föranslutningsstrategi för de tio kandidatländerna i Central- och Östeuropa inleddes. Strategin grundar sig på:

  • bilaterala avtal,
  • partnerskap för anslutning och nationella program för införande av gemenskapens regelverk,
  • deltagande i gemenskapens program, organ och kommittéer,
  • politisk dialog,
  • kommissionens utvärdering,
  • stöd inför anslutningen,
  • samfinansiering från internationella finansiella institutioner.

Förutom dessa instrument kan det under föranslutningsstrategin också införas ytterligare instrument för vart och ett av kandidatländerna utifrån deras egna förutsättningar.

Se även:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början