RSS
Alfabetische index

Glossarium

Pretoetredingsstrategie

De pretoetredingsstrategie omvat een gestructureerde dialoog tussen de kandidaat-lidstaten en de instellingen van de Europese Unie gedurende het hele toetredingsproces en biedt alle partijen het kader en de instrumenten die zij nodig hebben. Deze strategie wordt vastgesteld voor iedere kandidaat-lidstaat afzonderlijk, die op zijn eigen merites wordt beoordeeld.

De pretoetredingsstrategie is het resultaat van de Europese Raad van Luxemburg (december 1997), waar een versterkte pretoetredingsstrategie voor de tien toenmalige kandidaat-lidstaten uit Midden- en Oost-Europa werd vastgesteld. Deze berust vooral op:

  • bilaterale overeenkomsten;
  • de partnerschappen voor toetreding en de nationale programma's voor de overname van het acquis;
  • deelname aan EU-programma's, -agentschappen en -comités.
  • de politieke dialoog;
  • de beoordeling door de Commissie ('monitoring');
  • de pretoetredingssteun;
  • medefinanciering door de internationale financiële instellingen.

Naast deze hoofdinstrumenten kan voor elke lidstaat, naargelang van zijn behoeften, ook in aanvullende instrumenten worden voorzien.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven