RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Liittymistä edeltävä strategia

Liittymistä edeltävä strategia luo ehdokasmaiden ja Euroopan unionin toimielimien välille ”rakenteellisen vuoropuhelun”, joka kestää koko liittymisprosessin ajan, tarjoamalla kaikille toimijoille tarvittavat puitteet ja välineet. Se määritellään kullekin ehdokasvaltiolle, ja niitä arvioidaan niiden omien ansioiden perusteella.

Liittymistä edeltävä strategia sai alkunsa (joulukuussa 1997) Luxemburgissa kokoontuneessa Eurooppa-neuvostossa. Tuolloin käynnistettiin vahvistettu liittymistä edeltävä strategia kymmentä Keski- ja Itä-Euroopan ehdokasmaata varten. Sen perustana ovat ennen kaikkea

  • kahdenväliset sopimukset
  • liittymiskumppanuudet ja yhteisön säännöstön käyttöönottoa koskevat kansalliset ohjelmat
  • osallistuminen yhteisön ohjelmiin sekä sen virastojen ja komiteoiden toimintaan
  • poliittinen vuoropuhelu
  • komission suorittama arviointi (seuranta)
  • liittymistä edeltävä tuki
  • kansainvälisten rahoituslaitosten antama osarahoitus.

Näiden päävälineiden lisäksi liittymistä edeltävä strategia voi sisältää muita välineitä, jotka määräytyvät kunkin ehdokasmaan oman tilanteen perusteella.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun