RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Førtiltrædelsesstrategi

Førtiltrædelsesstrategien åbner en "struktureret dialog" mellem kandidatlandene og EU's institutioner under hele tiltrædelsesprocessen ved at stille de nødvendige rammer og instrumenter til rådighed for alle aktørerne. Strategien fastlægges separat for hvert enkelt kandidatland, som evalueres ud fra dets egne forudsætninger.

Førtiltrædelsesstrategien er en opfølgning af Det Europæiske Råds møde i Luxembourg i december 1997, hvor der blev iværksat en udvidet førtiltrædelsesstrategi for de ti kandidatlande i Central- og Østeuropa. Strategien er i alt væsentligt baseret på:

  • bilaterale aftaler
  • tiltrædelsespartnerskaber og nationale programmer for indførelse af EU-retten
  • deltagelse i EU's programmer, agenturer og udvalg
  • politisk dialog
  • Kommissionens evaluering ("monitoring")
  • førtiltrædelsesstøtte
  • samfinansiering fra internationale finansielle institutioner.

Ud over disse overordnede instrumenter kan der under førtiltrædelsesstrategien indføres yderligere instrumenter for hvert enkelt kandidatland ud fra dets egne forudsætninger.

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top