RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Stöd inför anslutningen

Stödet inför anslutningen finns för att hjälpa kandidatländerna att uppfylla kraven för medlemskap i EU (Köpenhamnskriterierna). Det krävs stora investeringar för att kandidatländerna ska kunna anpassa sin ekonomi och förvaltning till gemenskapens regelverk.

Stödet inför anslutningen är en central del i EU:s strategi inför anslutningen. Det regleras i anslutningspartnerskap.

För åren 2007–2013 kanaliseras allt stöd genom instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA). Det ersätter de tidigare stödprogram som gällde 2000-2006 (Phare, Sapard för strukturåtgärder inom jordbruket, Ispa för infrastrukturuppbyggnad på miljö- och transportområdena och det särskilda stödprogrammet för Turkiet) och programmet Cards för stabilisering och kontakter med länderna på västra Balkan.

IPA består av fem delar: övergångsstöd och institutionsuppbyggnad, gränsöverskridande samarbete, regional utveckling, utveckling av mänskliga resurser samt landsbygdsutveckling. De första tre delarna gäller både kandidatländer och potentiella kandidatländer. De två sista delarna gäller däremot bara kandidatländerna och ska hjälpa dem att förbereda sig att genomföra EU:s sammanhållningspolitik och förvalta strukturfonderna.

Europeiska investeringsbanken (EIB) och andra internationella finansorganisationer ger också stöd till kandidatländerna.

Efter anslutningen kan naturligtvis nya medlemsstater inte längre få föranslutningsstöd, men de kan istället få tillfälligt stöd genom övergångsstödet som regleras i anslutningsfördraget.

Se även:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början